Imprimeix

Taula de caràcters

A continuació us facilitem una taula amb els caràcters ISO-8859-1.

Llegenda: Hx: Codi hexadecimal Dc: Codi decimal Oc: Codi Octal &#: Nombre o entitat HTML

 
Hx: %20
Dc: 32
Oc: 040
&#:  
!
Hx: %21
Dc: 33
Oc: 041
&#: !
"
Hx: %22
Dc: 34
Oc: 042
&#: "
#
Hx: %23
Dc: 35
Oc: 043
&#: #
$
Hx: %24
Dc: 36
Oc: 044
&#: $
%
Hx: %25
Dc: 37
Oc: 045
&#: %
&
Hx: %26
Dc: 38
Oc: 046
&#: &
'
Hx: %27
Dc: 39
Oc: 047
&#: '
(
Hx: %28
Dc: 40
Oc: 050
&#: (
)
Hx: %29
Dc: 41
Oc: 051
&#: )
*
Hx: %2A
Dc: 42
Oc: 052
&#: *
+
Hx: %2B
Dc: 43
Oc: 053
&#: +
,
Hx: %2C
Dc: 44
Oc: 054
&#: ,
-
Hx: %2D
Dc: 45
Oc: 055
&#: -
.
Hx: %2E
Dc: 46
Oc: 056
&#: .
/
Hx: %2F
Dc: 47
Oc: 057
&#: /
0
Hx: %30
Dc: 48
Oc: 060
&#: 0
1
Hx: %31
Dc: 49
Oc: 061
&#: 1
2
Hx: %32
Dc: 50
Oc: 062
&#: 2
3
Hx: %33
Dc: 51
Oc: 063
&#: 3
4
Hx: %34
Dc: 52
Oc: 064
&#: 4
5
Hx: %35
Dc: 53
Oc: 065
&#: 5
6
Hx: %36
Dc: 54
Oc: 066
&#: 6
7
Hx: %37
Dc: 55
Oc: 067
&#: 7
8
Hx: %38
Dc: 56
Oc: 070
&#: 8
9
Hx: %39
Dc: 57
Oc: 071
&#: 9
:
Hx: %3A
Dc: 58
Oc: 072
&#: :
;
Hx: %3B
Dc: 59
Oc: 073
&#: &#59;
<
Hx: %3C
Dc: 60
Oc: 074
&#: &lt;
=
Hx: %3D
Dc: 61
Oc: 075
&#: &#61;
>
Hx: %3E
Dc: 62
Oc: 076
&#: &gt;
?
Hx: %3F
Dc: 63
Oc: 077
&#: &#63;
@
Hx: %40
Dc: 64
Oc: 0100
&#: &#64;
A
Hx: %41
Dc: 65
Oc: 0101
&#: &#65;
B
Hx: %42
Dc: 66
Oc: 0102
&#: &#66;
C
Hx: %43
Dc: 67
Oc: 0103
&#: &#67;
D
Hx: %44
Dc: 68
Oc: 0104
&#: &#68;
E
Hx: %45
Dc: 69
Oc: 0105
&#: &#69;
F
Hx: %46
Dc: 70
Oc: 0106
&#: &#70;
G
Hx: %47
Dc: 71
Oc: 0107
&#: &#71;
H
Hx: %48
Dc: 72
Oc: 0110
&#: &#72;
I
Hx: %49
Dc: 73
Oc: 0111
&#: &#73;
J
Hx: %4A
Dc: 74
Oc: 0112
&#: &#74;
K
Hx: %4B
Dc: 75
Oc: 0113
&#: &#75;
L
Hx: %4C
Dc: 76
Oc: 0114
&#: &#76;
M
Hx: %4D
Dc: 77
Oc: 0115
&#: &#77;
N
Hx: %4E
Dc: 78
Oc: 0116
&#: &#78;
O
Hx: %4F
Dc: 79
Oc: 0117
&#: &#79;
P
Hx: %50
Dc: 80
Oc: 0120
&#: &#80;
Q
Hx: %51
Dc: 81
Oc: 0121
&#: &#81;
R
Hx: %52
Dc: 82
Oc: 0122
&#: &#82;
S
Hx: %53
Dc: 83
Oc: 0123
&#: &#83;
T
Hx: %54
Dc: 84
Oc: 0124
&#: &#84;
U
Hx: %55
Dc: 85
Oc: 0125
&#: &#85;
V
Hx: %56
Dc: 86
Oc: 0126
&#: &#86;
W
Hx: %57
Dc: 87
Oc: 0127
&#: &#87;
X
Hx: %58
Dc: 88
Oc: 0130
&#: &#88;
Y
Hx: %59
Dc: 89
Oc: 0131
&#: &#89;
Z
Hx: %5A
Dc: 90
Oc: 0132
&#: &#90;
[
Hx: %5B
Dc: 91
Oc: 0133
&#: &#91;
\
Hx: %5C
Dc: 92
Oc: 0134
&#: &#92;
]
Hx: %5D
Dc: 93
Oc: 0135
&#: &#93;
^
Hx: %5E
Dc: 94
Oc: 0136
&#: &#94;
_
Hx: %5F
Dc: 95
Oc: 0137
&#: &#95;
`
Hx: %60
Dc: 96
Oc: 0140
&#: &#96;
a
Hx: %61
Dc: 97
Oc: 0141
&#: &#97;
b
Hx: %62
Dc: 98
Oc: 0142
&#: &#98;
c
Hx: %63
Dc: 99
Oc: 0143
&#: &#99;
d
Hx: %64
Dc: 100
Oc: 0144
&#: &#100;
e
Hx: %65
Dc: 101
Oc: 0145
&#: &#101;
f
Hx: %66
Dc: 102
Oc: 0146
&#: &#102;
g
Hx: %67
Dc: 103
Oc: 0147
&#: &#103;
h
Hx: %68
Dc: 104
Oc: 0150
&#: &#104;
i
Hx: %69
Dc: 105
Oc: 0151
&#: &#105;
j
Hx: %6A
Dc: 106
Oc: 0152
&#: &#106;
k
Hx: %6B
Dc: 107
Oc: 0153
&#: &#107;
l
Hx: %6C
Dc: 108
Oc: 0154
&#: &#108;
m
Hx: %6D
Dc: 109
Oc: 0155
&#: &#109;
n
Hx: %6E
Dc: 110
Oc: 0156
&#: &#110;
o
Hx: %6F
Dc: 111
Oc: 0157
&#: &#111;
p
Hx: %70
Dc: 112
Oc: 0160
&#: &#112;
q
Hx: %71
Dc: 113
Oc: 0161
&#: &#113;
r
Hx: %72
Dc: 114
Oc: 0162
&#: &#114;
s
Hx: %73
Dc: 115
Oc: 0163
&#: &#115;
t
Hx: %74
Dc: 116
Oc: 0164
&#: &#116;
u
Hx: %75
Dc: 117
Oc: 0165
&#: &#117;
v
Hx: %76
Dc: 118
Oc: 0166
&#: &#118;
w
Hx: %77
Dc: 119
Oc: 0167
&#: &#119;
x
Hx: %78
Dc: 120
Oc: 0170
&#: &#120;
y
Hx: %79
Dc: 121
Oc: 0171
&#: &#121;
z
Hx: %7A
Dc: 122
Oc: 0172
&#: &#122;
{
Hx: %7B
Dc: 123
Oc: 0173
&#: &#123;
|
Hx: %7C
Dc: 124
Oc: 0174
&#: &#124;
}
Hx: %7D
Dc: 125
Oc: 0175
&#: &#125;
~
Hx: %7E
Dc: 126
Oc: 0176
&#: &#126;

Hx: %7F
Dc: 127
Oc: 0177
&#: &#127;
€
Hx: %80
Dc: 128
Oc: 0200
&#: &#128;

Hx: %81
Dc: 129
Oc: 0201
&#: &#129;
‚
Hx: %82
Dc: 130
Oc: 0202
&#: &#130;
ƒ
Hx: %83
Dc: 131
Oc: 0203
&#: &#131;
„
Hx: %84
Dc: 132
Oc: 0204
&#: &#132;
…
Hx: %85
Dc: 133
Oc: 0205
&#: &#133;
†
Hx: %86
Dc: 134
Oc: 0206
&#: &#134;
‡
Hx: %87
Dc: 135
Oc: 0207
&#: &#135;
ˆ
Hx: %88
Dc: 136
Oc: 0210
&#: &#136;
‰
Hx: %89
Dc: 137
Oc: 0211
&#: &#137;
Š
Hx: %8A
Dc: 138
Oc: 0212
&#: &#138;
‹
Hx: %8B
Dc: 139
Oc: 0213
&#: &#139;
Œ
Hx: %8C
Dc: 140
Oc: 0214
&#: &#140;

Hx: %8D
Dc: 141
Oc: 0215
&#: &#141;
Ž
Hx: %8E
Dc: 142
Oc: 0216
&#: &#142;

Hx: %8F
Dc: 143
Oc: 0217
&#: &#143;

Hx: %90
Dc: 144
Oc: 0220
&#: &#144;
‘
Hx: %91
Dc: 145
Oc: 0221
&#: &#145;
’
Hx: %92
Dc: 146
Oc: 0222
&#: &#146;
“
Hx: %93
Dc: 147
Oc: 0223
&#: &#147;
”
Hx: %94
Dc: 148
Oc: 0224
&#: &#148;
•
Hx: %95
Dc: 149
Oc: 0225
&#: &#149;
–
Hx: %96
Dc: 150
Oc: 0226
&#: &#150;
—
Hx: %97
Dc: 151
Oc: 0227
&#: &#151;
˜
Hx: %98
Dc: 152
Oc: 0230
&#: &#152;
™
Hx: %99
Dc: 153
Oc: 0231
&#: &#153;
š
Hx: %9A
Dc: 154
Oc: 0232
&#: &#154;
›
Hx: %9B
Dc: 155
Oc: 0233
&#: &#155;
œ
Hx: %9C
Dc: 156
Oc: 0234
&#: &#156;

Hx: %9D
Dc: 157
Oc: 0235
&#: &#157;
ž
Hx: %9E
Dc: 158
Oc: 0236
&#: &#158;
Ÿ
Hx: %9F
Dc: 159
Oc: 0237
&#: &#159;
 
Hx: %A0
Dc: 160
Oc: 0240
&#: &nbsp;
¡
Hx: %A1
Dc: 161
Oc: 0241
&#: &iexcl;
¢
Hx: %A2
Dc: 162
Oc: 0242
&#: &cent;
£
Hx: %A3
Dc: 163
Oc: 0243
&#: &pound;
¤
Hx: %A4
Dc: 164
Oc: 0244
&#: &curren;
¥
Hx: %A5
Dc: 165
Oc: 0245
&#: &yen;
¦
Hx: %A6
Dc: 166
Oc: 0246
&#: &brvbar;
§
Hx: %A7
Dc: 167
Oc: 0247
&#: &sect;
¨
Hx: %A8
Dc: 168
Oc: 0250
&#: &uml;
©
Hx: %A9
Dc: 169
Oc: 0251
&#: &copy;
ª
Hx: %AA
Dc: 170
Oc: 0252
&#: &ordf;
«
Hx: %AB
Dc: 171
Oc: 0253
&#: &laquo;
¬
Hx: %AC
Dc: 172
Oc: 0254
&#: &not;
­
Hx: %AD
Dc: 173
Oc: 0255
&#: &shy;
®
Hx: %AE
Dc: 174
Oc: 0256
&#: &reg;
¯
Hx: %AF
Dc: 175
Oc: 0257
&#: &macr;
°
Hx: %B0
Dc: 176
Oc: 0260
&#: &deg;
±
Hx: %B1
Dc: 177
Oc: 0261
&#: &plusmn;
²
Hx: %B2
Dc: 178
Oc: 0262
&#: &sup2;
³
Hx: %B3
Dc: 179
Oc: 0263
&#: &sup3;
´
Hx: %B4
Dc: 180
Oc: 0264
&#: &acute;
µ
Hx: %B5
Dc: 181
Oc: 0265
&#: &micro;
Hx: %B6
Dc: 182
Oc: 0266
&#: &para;
·
Hx: %B7
Dc: 183
Oc: 0267
&#: &middot;
¸
Hx: %B8
Dc: 184
Oc: 0270
&#: &cedil;
¹
Hx: %B9
Dc: 185
Oc: 0271
&#: &sup1;
º
Hx: %BA
Dc: 186
Oc: 0272
&#: &ordm;
»
Hx: %BB
Dc: 187
Oc: 0273
&#: &raquo;
¼
Hx: %BC
Dc: 188
Oc: 0274
&#: &frac14;
½
Hx: %BD
Dc: 189
Oc: 0275
&#: &frac12;
¾
Hx: %BE
Dc: 190
Oc: 0276
&#: &frac34;
¿
Hx: %BF
Dc: 191
Oc: 0277
&#: &iquest;
À
Hx: %C0
Dc: 192
Oc: 0300
&#: &Agrave;
Á
Hx: %C1
Dc: 193
Oc: 0301
&#: &Aacute;
Â
Hx: %C2
Dc: 194
Oc: 0302
&#: &Acirc;
Ã
Hx: %C3
Dc: 195
Oc: 0303
&#: &Atilde;
Ä
Hx: %C4
Dc: 196
Oc: 0304
&#: &Auml;
Å
Hx: %C5
Dc: 197
Oc: 0305
&#: &Aring;
Æ
Hx: %C6
Dc: 198
Oc: 0306
&#: &AElig;
Ç
Hx: %C7
Dc: 199
Oc: 0307
&#: &Ccedil;
È
Hx: %C8
Dc: 200
Oc: 0310
&#: &Egrave;
É
Hx: %C9
Dc: 201
Oc: 0311
&#: &Eacute;
Ê
Hx: %CA
Dc: 202
Oc: 0312
&#: &Ecirc;
Ë
Hx: %CB
Dc: 203
Oc: 0313
&#: &Euml;
Ì
Hx: %CC
Dc: 204
Oc: 0314
&#: &Igrave;
Í
Hx: %CD
Dc: 205
Oc: 0315
&#: &Iacute;
Î
Hx: %CE
Dc: 206
Oc: 0316
&#: &Icirc;
Ï
Hx: %CF
Dc: 207
Oc: 0317
&#: &Iuml;
Ð
Hx: %D0
Dc: 208
Oc: 0320
&#: &ETH;
Ñ
Hx: %D1
Dc: 209
Oc: 0321
&#: &Ntilde;
Ò
Hx: %D2
Dc: 210
Oc: 0322
&#: &Ograve;
Ó
Hx: %D3
Dc: 211
Oc: 0323
&#: &Oacute;
Ô
Hx: %D4
Dc: 212
Oc: 0324
&#: &Ocirc;
Õ
Hx: %D5
Dc: 213
Oc: 0325
&#: &Otilde;
Ö
Hx: %D6
Dc: 214
Oc: 0326
&#: &Ouml;
×
Hx: %D7
Dc: 215
Oc: 0327
&#: &times;
Ø
Hx: %D8
Dc: 216
Oc: 0330
&#: &Oslash;
Ù
Hx: %D9
Dc: 217
Oc: 0331
&#: &Ugrave;
Ú
Hx: %DA
Dc: 218
Oc: 0332
&#: &Uacute;
Û
Hx: %DB
Dc: 219
Oc: 0333
&#: &Ucirc;
Ü
Hx: %DC
Dc: 220
Oc: 0334
&#: &Uuml;
Ý
Hx: %DD
Dc: 221
Oc: 0335
&#: &Yacute;
Þ
Hx: %DE
Dc: 222
Oc: 0336
&#: &THORN;
ß
Hx: %DF
Dc: 223
Oc: 0337
&#: &szlig;
à
Hx: %E0
Dc: 224
Oc: 0340
&#: &agrave;
á
Hx: %E1
Dc: 225
Oc: 0341
&#: &aacute;
â
Hx: %E2
Dc: 226
Oc: 0342
&#: &acirc;
ã
Hx: %E3
Dc: 227
Oc: 0343
&#: &atilde;
ä
Hx: %E4
Dc: 228
Oc: 0344
&#: &auml;
å
Hx: %E5
Dc: 229
Oc: 0345
&#: &aring;
æ
Hx: %E6
Dc: 230
Oc: 0346
&#: &aelig;
ç
Hx: %E7
Dc: 231
Oc: 0347
&#: &ccedil;
è
Hx: %E8
Dc: 232
Oc: 0350
&#: &egrave;
é
Hx: %E9
Dc: 233
Oc: 0351
&#: &eacute;
ê
Hx: %EA
Dc: 234
Oc: 0352
&#: &ecirc;
ë
Hx: %EB
Dc: 235
Oc: 0353
&#: &euml;
ì
Hx: %EC
Dc: 236
Oc: 0354
&#: &igrave;
í
Hx: %ED
Dc: 237
Oc: 0355
&#: &iacute;
î
Hx: %EE
Dc: 238
Oc: 0356
&#: &icirc;
ï
Hx: %EF
Dc: 239
Oc: 0357
&#: &iuml;
ð
Hx: %F0
Dc: 240
Oc: 0360
&#: &eth;
ñ
Hx: %F1
Dc: 241
Oc: 0361
&#: &ntilde;
ò
Hx: %F2
Dc: 242
Oc: 0362
&#: &ograve;
ó
Hx: %F3
Dc: 243
Oc: 0363
&#: &oacute;
ô
Hx: %F4
Dc: 244
Oc: 0364
&#: &ocirc;
õ
Hx: %F5
Dc: 245
Oc: 0365
&#: &otilde;
ö
Hx: %F6
Dc: 246
Oc: 0366
&#: &ouml;
÷
Hx: %F7
Dc: 247
Oc: 0367
&#: &divide;
ø
Hx: %F8
Dc: 248
Oc: 0370
&#: &oslash;
ù
Hx: %F9
Dc: 249
Oc: 0371
&#: &ugrave;
ú
Hx: %FA
Dc: 250
Oc: 0372
&#: &uacute;
û
Hx: %FB
Dc: 251
Oc: 0373
&#: &ucirc;
ü
Hx: %FC
Dc: 252
Oc: 0374
&#: &uuml;
ý
Hx: %FD
Dc: 253
Oc: 0375
&#: &yacute;
þ
Hx: %FE
Dc: 254
Oc: 0376
&#: &thorn;
ÿ
Hx: %FF
Dc: 255
Oc: 0377
&#: &yuml;