Convertidor de dates de temps UNIX

Un TimeStamp UNIX representa la quantitat de segons que han transcorregut des de les 00.00:00 (UTC), de l'1 de gener de 1970. A causa de la seva naturalesa numèrica, pot ser difícil d'interpretar sense un convertidor.

Gràcies a aquesta eina, pots introduir un TimeStamp UNIX i obtenir com a resultat la data i hora corresponents en un format més familiar i fàcil d'entendre. D'igual manera, pots convertir una data donada en dies, mesos i anys en un TimeStamp UNIX.

Aquesta eina resulta especialment útil en tasques de programació, depuració i administració de sistemes.

D'UNIX TimeStamp a data

De data a UNIX TimeStamp