Ad

Ads (Google Ads)

És un sistema desenvolupat per Google per facilitar la possibilitat d'incloure els teus anuncis en els resultats de les cerques que es fan a Internet.

Bk

Backup

És una còpia de seguretat o de suport que es realitza amb la finalitat de poder restaurar les dades en el cas d'alguna eventualitat, accident o la perduda d'informació.

Cl

Cloud

També conegut com a núvol, és una infraestructura que permet oferir serveis de computació a través d'una xarxa, generalment Internet.

Cm

CMS

Conegut com gestor de continguts, és un software o aplicació que s'utilitza perquè qualsevol usuari pugui administrar i gestionar continguts d'una web amb facilitat i sense coneixements de programació.

Dc

Data Center

Un Centre de Processament de Dades s'utilitza per a allotjar un sistema de recursos tecnològics que permeten tractar una gran quantitat d'informació.

Dn

DNS

Són les sigles en anglès de Servei de Nom de Domini, i serveix per enllaçar una pàgina web com example.org a l'adreça IP del servidor que l'allotja.

Dm

Dominis

És el nom únic i exclusiu amb el qual s'identifica el teu lloc web a Internet i que pot descriure des del tipus d'empresa o organització, fins al país on està registrat o al sector al qual pertany gràcies a la infinitat d'extensió que existeixen.

Ec

Ecommerce

Definim el comerç electrònic com el sistema de compravenda de productes, béns i serveis de manera online utilitzant Internet.

Fw

Firewall

Un tallafoc és un programa informàtic o hardware configurat amb certes normes de seguretat per a bloquejar o permetre l'accés a la xarxa.

Ft

FTP / sFTP

És un protocol de transferència d'arxius entre dispositius connectats a una xarxa. Des d'un equip personal pots connectar-te a un servidor per a descarregar o pujar contingut.

Go

Google

Companyia estatunidenca especialitzada en serveis online i del qual el seu projecte estrella és un motor de cerca. És la pàgina web més popular del món i el cercador més usat.

Ho

Hosting

És un servei d'emmagatzematge associat al teu domini. Aquest et permet allotjar informació, imatges, vídeos o qualsevol contingut necessari per a la teva pàgina web, així com tenir un servei de correu electrònic amb comptes d'emails associats al teu domini.

Ht

HTTPS

Abreujament de Hyper Text Transfer Protocol Secure, és la versió segura del protocol de transferència de dades HTTP. Això vol dir que la comunicació entre el teu navegador i la pàgina web està encriptada i és molt més segura.

Ic

ICANN

Són les sigles de la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, l'organització responsable del Sistema de Nom de Dominis que els estableix, coordina i regularitza.

Im

IMAP

Acrònim d'Internet Message Access Protocol, és el protocol de correu electrònic que permet als usuaris llegir el correu electrònic emmagatzemat al servidor. És a dir, permet accedir als correus electrònics des de diferents dispositius pel fet que s'emmagatzemen al servidor.

Jv

Java

És un llenguatge de programació orientat a objectes amb la intenció que els programadors escriguin el codi només una vegada i el puguin executar en qualsevol dispositiu i plataforma.

Ke

Key

Sèrie de signes, números i lletres prèviament convinguts que serveixen com a clau secreta.

Le

Let's Encrypt

És una autoritat certificadora impulsada per la Fundació Linux que permet generar certificats SSL automàtics per a llocs web.

Mw

Malware

Terme que acull a tota mena de codi o programa informàtic maliciós amb la finalitat de provocar, causar, ocasionar o produir mal en un sistema.

My

MySQL

És un sistema de gestió de base de dades de codi obert considerat com un dels més populars del món.

Nt

Network

Infraestructura necessària per a la connexió de diferents dispositius per mitjà d'ones, cables o altres mecanismes amb el propòsit de transmetre recursos, dades i serveis.

Os

Open Source

Es denomina de codi obert als programes informàtics dels quals el codi font està a la disposició de l'usuari i pot ser modificat amb llibertat si es tenen els coneixements necessaris.

Ph

PHP

És un llenguatge de programació i són les sigles de Hypertext Pre-Processor. És un dels llenguatges de codi obert més populars per al desenvolupament web de contingut dinàmic.

P3

POP3

Acrònim de Post Office Protocol, s'utilitza en clients que volen obtenir els correus electrònics d'un servidor per a emmagatzemar-los de manera local en el seu dispositiu. És a dir, que aquest protocol de correu electrònic descarrega els missatges del servidor per a emmagatzemar-los en el teu dispositiu.

Ro

Root

A Unix és el nom del compte d'usuari amb drets en tots els modes i normalment és el compte administrador. També es pot referir al directori arrel d'un sistema d'arxius.

Se

SEO

És l'optimització per a motors de cerca. És la tècnica de mercat per a l'optimització d'una pàgina web i millorar el posicionament en els cercadors.

Sm

SMTP

És l'acrònim de Simple Mail Transfer Protocol, és el protocol d'enviament de correus electrònics entre diferents dispositius a Internet.

Sd

SSD NVMe

És una tipologia de disc que es basa en cèl·lules de memòria flaix NAND per a emmagatzemar dades, el que aporta millores com, un menor consum energètic, menys soroll i major resistència als cops respecte als SSD normals.

Sl

SSL

És l'acrònim de Secure Socket Layer i és un protocol de seguretat que garanteix que el lloc web és segur i que no existeix perill en enviar informació confidencial (dades personals, números de compte, etc.).

Tl

TTL

Són les sigles de Time To Live i és el període de temps en segons que els registres es mantenen actius en els servidors NS caixet abans de tornar a preguntar el seu valor real.

Ux

UNIX

És un sistema operatiu multitasca, multiusuari i amb una alta portabilitat. Va ser desenvolupat en 1969 pels laboratoris Bell i ATT.

Vr

Virus

Són programes informàtics o part de codi que s'introdueixen sense el teu consentiment en el teu sistema, amb l'objectiu d'alterar de forma maliciosa el funcionament del sistema.

Wp

WordPress

Es tracta d'un gestor de continguts o CMS pensat i dissenyat per a la creació i manteniment de blogs, pàgines web i botigues online. Actualment és el més utilitzat del món.

Wh

WHOIS

Protocol que s'utilitza per consultar les dades de registre d'un domini, proporcionant les dades; on està registrat, l'estat actual o els contactes del domini.

Xm

XML

eXtensible Markup Language és un llenguatge de programació amb un conjunt de funcions optimitzades per a reduir la utilització de codificadors. Llenguatge desenvolupat per W3C és àmpliament utilitzat en programació web.

Zp

ZIP

És un format de compressió sense pèrdua que comprimeix cadascun dels fitxers per separat. És un format molt utilitzat per a la compressió d'imatges, dades i programes.