Llistat de colors

A continuació et facilitem tots els noms dels colors HTML per tal que els puguis utilitzar tant en etiquetes HTML com en declaracions CSS.

Llistat de colors

Colors HTML

Hexadecimal Etiqueta Decimal (R,G,B) Mostra de color
#F0F8FF aliceblue rgb(240, 248, 255)
#FAEBD7 antiquewhite rgb(250, 235, 215)
#00FFFF aqua rgb(0, 255, 255)
#7FFFD4 aquamarine rgb(127, 255, 212)
#F0FFFF azure rgb(240, 255, 255)
#F5F5DC beige rgb(245, 245, 220)
#FFE4C4 bisque rgb(255, 228, 196)
#000000 black rgb(0, 0, 0)
#FFEBCD blanchedalmond rgb(255, 235, 205)
#0000FF blue rgb(0, 0, 255)
#8A2BE2 blueviolet rgb(138, 43, 226)
#A52A2A brown rgb(165, 42, 42)
#DEB887 burlywood rgb(222, 184, 135)
#5F9EA0 cadetblue rgb(95, 158, 160)
#7FFF00 chartreuse rgb(127, 255, 0)
#D2691E chocolate rgb(210, 105, 30)
#FF7F50 coral rgb(255, 127, 80)
#6495ED cornflowerblue rgb(100, 149, 237)
#FFF8DC cornsilk rgb(255, 248, 220)
#DC143C crimson rgb(220, 20, 60)
#00FFFF cyan rgb(0, 255, 255)
#00008B darkblue rgb(0, 0, 139)
#008B8B darkcyan rgb(0, 139, 139)
#B8860B darkgoldenrod rgb(184, 134, 11)
#A9A9A9 darkgray rgb(169, 169, 169)
#006400 darkgreen rgb(0, 100, 0)
#A9A9A9 darkgrey rgb(169, 169, 169)
#BDB76B darkkhaki rgb(189, 183, 107)
#8B008B darkmagenta rgb(139, 0, 139)
#556B2F darkolivegreen rgb(85, 107, 47)
#FF8C00 darkorange rgb(255, 140, 0)
#9932CC darkorchid rgb(153, 50, 204)
#8B0000 darkred rgb(139, 0, 0)
#E9967A darksalmon rgb(233, 150, 122) #E9967A
#8FBC8F darkseagreen rgb(143, 188, 143)
#483D8B darkslateblue rgb(72, 61, 139)
#2F4F4F darkslategray rgb(47, 79, 79)
#2F4F4F darkslategrey rgb(47, 79, 79)
#00CED1 darkturquoise rgb(0, 206, 209)
#9400D3 darkviolet rgb(148, 0, 211)
#FF1493 deeppink rgb(255, 20, 147)
#00BFFF deepskyblue rgb(0, 191, 255)
#696969 dimgray rgb(105, 105, 105)
#696969 dimgrey rgb(105, 105, 105)
#1E90FF dodgerblue rgb(30, 144, 255)
#B22222 firebrick rgb(178, 34, 34)
#FFFAF0 floralwhite rgb(255, 250, 240)
#228B22 forestgreen rgb(34, 139, 34)
#FF00FF fuchsia rgb(255, 0, 255)
#DCDCDC gainsboro rgb(220, 220, 220)
#F8F8FF ghostwhite rgb(248, 248, 255)
#FFD700 gold rgb(255, 215, 0)
#DAA520 goldenrod rgb(218, 165, 32)
#808080 gray rgb(128, 128, 128)
#008000 green rgb(0, 128, 0)
#ADFF2F greenyellow rgb(173, 255, 47)
#808080 grey rgb(128, 128, 128)
#F0FFF0 honeydew rgb(240, 255, 240)
#FF69B4 hotpink rgb(255, 105, 180)
#CD5C5C indianred rgb(205, 92, 92)
#4B0082 indigo rgb(75, 0, 130)
#FFFFF0 ivory rgb(255, 255, 240)
#F0E68C khaki rgb(240, 230, 140)
#E6E6FA lavender rgb(230, 230, 250)
#FFF0F5 lavenderblush rgb(255, 240, 245)
#7CFC00 lawngreen rgb(124, 252, 0)
#FFFACD lemonchiffon rgb(255, 250, 205)
#ADD8E6 lightblue rgb(173, 216, 230)
#F08080 lightcoral rgb(240, 128, 128)
#E0FFFF lightcyan rgb(224, 255, 255)
#FAFAD2 lightgoldenrodyellow rgb(250, 250, 210)
#D3D3D3 lightgray rgb(211, 211, 211)
#90EE90 lightgreen rgb(144, 238, 144)
#D3D3D3 lightgrey rgb(211, 211, 211)
#FFB6C1 lightpink rgb(255, 182, 193)
#FFA07A lightsalmon rgb(255, 160, 122)
#20B2AA lightseagreen rgb(32, 178, 170)
#87CEFA lightskyblue rgb(135, 206, 250)
#778899 lightslategray rgb(119, 136, 153)
#778899 lightslategrey rgb(119, 136, 153)
#B0C4DE lightsteelblue rgb(176, 196, 222)
#FFFFE0 lightyellow rgb(255, 255, 224)
#00FF00 lime rgb(0, 255, 0)
#32CD32 limegreen rgb(50, 205, 50)
#FAF0E6 linen rgb(250, 240, 230)
#FF00FF magenta rgb(255, 0, 255)
#800000 maroon rgb(128, 0, 0)
#66CDAA mediumaquamarine rgb(102, 205, 170)
#0000CD mediumblue rgb(0, 0, 205)
##BA55D3 mediumorchid rgb(186, 85, 211)
#9370D8 mediumpurple rgb(147, 112, 219)
#3CB371 mediumseagreen rgb(60, 179, 113)
#7B68EE mediumslateblue rgb(123, 104, 238)
#00FA9A mediumspringgreen rgb(0, 250, 154)
#48D1CC mediumturquoise rgb(72, 209, 204)
#C71585 mediumvioletred rgb(199, 21, 133)
#191970 midnightblue rgb(25, 25, 112)
#F5FFFA mintcream rgb(245, 255, 250)
#FFE4E1 mistyrose rgb(255, 228, 225)
#FFE4B5 moccasin rgb(255, 228, 181)
#FFDEAD navajowhite rgb(255, 222, 173)
#000080 navy rgb(0, 0, 128)
#FDF5E6 oldlace rgb(253, 245, 230)
#808000 olive rgb(128, 128, 0)
#6B8E23 olivedrab rgb(107, 142, 35)
#FFA500 orange rgb(255, 165, 0)
#FF4500 orangered rgb(255, 69, 0)
#DA70D6 orchid rgb(218, 112, 214)
#EEE8AA palegoldenrod rgb(238, 232, 170)
#98FB98 palegreen rgb(152, 251, 152)
#AFEEEE paleturquoise rgb(175, 238, 238)
#D87093 palevioletred rgb(219, 112, 147)
#FFEFD5 papayawhip rgb(255, 239, 213)
#FFDAB9 peachpuff rgb(255, 218, 185)
#CD853F peru rgb(205, 133, 63)
#FFC0CB pink rgb(255, 192, 203)
#DDA0DD plum rgb(221, 160, 221)
#B0E0E6 powderblue rgb(176, 224, 230)
#800080 purple rgb(128, 0, 128)
#FF0000 red rgb(255, 0, 0)
#BC8F8F rosybrown rgb(188, 143, 143) #BC8F8F
#4169E1 royalblue rgb(65, 105, 225)
#8B4513 saddlebrown rgb(139, 69, 19)
#FA8072 salmon rgb(250, 128, 114)
#F4A460 sandybrown rgb(244, 164, 96)
#2E8B57 seagreen rgb(46, 139, 87)
#FFF5EE seashell rgb(255, 245, 238)
#A0522D sienna rgb(160, 82, 45)
#C0C0C0 silver rgb(192, 192, 192)
#87CEEB skyblue rgb(135, 206, 235)
#6A5ACD slateblue rgb(106, 90, 205)
#708090 slategray rgb(112, 128, 144)
#708090 slategrey rgb(112, 128, 144)
#FFFAFA snow rgb(255, 250, 250)
#00FF7F springgreen rgb(0, 255, 127)
#4682B4 steelblue rgb(70, 130, 180)
#D2B48C tan rgb(210, 180, 140)
#008080 teal rgb(0, 128, 128)
#D8BFD8 thistle rgb(216, 191, 216)
#FF6347 tomato rgb(255, 99, 71)
#40E0D0 turquoise rgb(64, 224, 208)
#EE82EE violet rgb(238, 130, 238)
#F5DEB3 wheat rgb(245, 222, 179)
#FFFFFF white rgb(255, 255, 255)
#F5F5F5 whitesmoke rgb(245, 245, 245)
#FFFF00 yellow rgb(255, 255, 0)
#9ACD32 yellowgreen rgb(154, 205, 50)

Colors del sistema

Mostra de color Etiqueta Descripció
ActiveBorder Color del marge de la finestra activa.
ActiveCaption Color de fons del títol de la finestra activa.
AppWorkspace Color de fons de múltiples aplicacions (però no totes).
Background Color de fons de l'escriptori.
ButtonFace Color de fons dels elements 3D (botons, barres de desplaçament, etc.).
ButtonHighlight Color ressaltat d'un element 3D.
ButtonShadow Color de l'ombra dels elements 3D.
ButtonText Color del text dels elements 3D.
CaptionText Color del text del títol de les aplicacions.
GrayText Text inactiu.
Highlight Color de fons d'un element sel·leccionat (text, select, etc.).
HighlightText Color del text d'un element sel·leccionat.
InactiveBorder Color del marge de les finestres inactives.
InactiveCaption Color de fons del títol de les finestres inactives.
InactiveCaptionText Color del text del títol de les finestres inactives.
InfoBackground Color de fons per als elements emergents (tooltips).
InfoText Color del text dels elements emergents.
Menu Color de fons dels menús.
MenuText Color del text dels menús.
Scrollbar Color de fons de les barres de desplaçament.
ThreeDDarkShadow Color de l'ombra fosca dels elements 3D (costat on no dóna la llum).
ThreeDFace Color principal per als elements 3D.
ThreeDHighlight Color resaltat per als elements 3D.
ThreeDLightShadow Color de l'ombra clara (costat on dóna la llum).
ThreeDShadow Color de l'ombra dels elements 3D.
Window Color de fons d'algunes aplicacions i controls (selects, inputs, bloc de notes, etc.).
WindowFrame Color del marge d'algunes aplicacions i controls.
WindowText Color del text d'algunes aplicacions i controls.

Dominis, hosting i servidors cloud per al teu teu projecte digital

Raons per unir-te a cdmon

Experiència

Al teu costat des de 2002 recolzant els teus projectes. Aconsegueix els millors resultats! Partners líders del sector ens avalen.

Innovació

Actualitzem constantment els nostres productes. Aconsegueix el servei amb la tecnologia més avançada del mercat.

Empatia

Estem amb tu 365 dies a l’any 24h al dia. Tant si ets expert com si estàs començant, pots comptar amb un destacat i expert equip tècnic que respondrà en català, castellà i anglès.

Solidaritat

Amb el nostre programa de responsabilitat social, patrocinem el hosting de més de 500 projectes amb la principal finalitat de potenciar la creativitat a internet.