Imprimeix

Comparació tècnica dels allotjaments Web

Característiques principals Ocultar detalls
Espai web 50 MB 2 GB 5 GB 10 GB 20 GB 40 GB
Espai web SSD - OK OK OK OK OK
Transferència mensual 1 GB 50 GB 100 GB 500 GB 800 GB 1000 GB
Comptes de correu 1 1 10 50 75 100
Espai per compte 100 MB 5 GB 5 GB 5 GB 5 GB 5 GB
BBDD MariaDB
- - Il·limitades Il·limitades Il·limitades Il·limitades
Espai per BBDD MariaDB - - 512 MB 1024 MB 1536 MB 2560 MB
Programació - PHP 7.1 al 8.1 PHP 7.1 al 8.1 PHP 7.1 al 8.1 PHP 7.1 al 8.1 PHP 7.1 al 8.1
Instal·lació en un clic (WordPress, Joomla, etc.) - - OK OK OK OK
Certificat SSL Let's encrypt - OK OK OK OK OK
Certificat SSL Premium - Des de 73€/any Des de 73€/any Des de 73€/any Des de 73€/any Des de 73€/any
Accés per SSH/sFTP - - - OK OK OK
Client Git/SVN - - - OK OK OK
Backup automàtic OK OK OK OK OK OK
Restauració des del Panell de control OK OK OK OK OK OK
FTP Mostrar detalls
Comptes FTP 1 Il·limitades Il·limitades Il·limitades Il·limitades /Il·limitades
Protecció FTP per IP OK OK OK OK OK OK
Assignació quotes FTP per usuari/a - OK OK OK OK OK
Gestor FTP web OK OK OK OK OK OK
Correu electrònic Mostrar detalls
Comptes de correu 1 1 10 50 75 100
Espai per compte 100 MB 5 GB 5 GB 5 GB 5 GB 5 GB
Comptes premium 20 GB d'espai i fins a 1500 d'enviaments diaris - 25 €/any
per compte
25 €/any
per compte
25 €/any
per compte
25 €/any
per compte
25 €/any
per compte
Antivirus/Antispam OK OK OK OK OK OK
WhiteList/BlackList - OK OK OK OK OK
Webmail OK OK OK OK OK OK
Llistes mailman / usuaris mailman - - - 6 Llistes / 500 usuaris 10 Llistes / 1000 usuaris 50 Llistes / 1500 usuaris
Enviaments diaris de newsletter - - 500 1000 1500 2000
Àlies - OK OK OK    
Redireccions OK OK OK OK OK OK
Autorespostes OK OK OK OK OK OK
Gestió de DNS Mostrar detalls
Gestió avançada de DNS OK  OK OK OK OK OK
Subdominis OK OK OK OK OK OK
Pàgina en construcció OK  OK OK OK OK OK
Registres MX OK OK OK OK OK OK
Registres SRV OK OK OK OK OK OK
Gestió de l'allotjament Mostrar detalls
Panell de control de CDmon OK OK OK OK OK OK
Panell marca blanca personalitzable - OK OK OK OK OK
Gestió avançada Mostrar detalls
Àlies - 10 25 50 75 100
Multidominis web - 1 3 7 10 15
Subdominis - 500 500 500 500 500
Suport Webdav - OK OK OK OK OK
Instal·lació en un clic (WordPress, Joomla, PrestaShop, etc.) - - OK OK OK OK
Formularis - OK OK OK OK OK
Carpetes protegides - OK OK OK OK OK
Gestor de permisos - OK OK OK OK OK
Estadístiques detallades - OK OK OK OK OK
Descompressor de fitxers - OK OK OK OK OK
Personalització d'errors - OK OK OK OK OK
Visualització d'errors PHP i servidor web - OK OK OK OK OK
Modificar valors php.ini - OK OK OK OK OK
Cronjobs - - 5 10 15 20
Programació Mostrar detalls
Suporta PHP - OK OK OK OK OK
Modificar versió PHP (FPM) - OK OK OK OK OK
memory_limit - 64 MB 192 MB 320 MB 400 MB 512 MB
max_execution_time - 10 segons De 10 a 60 segons De 30 a 120 segons De 30 a 180 segons De 30 a 240 segons
Activació Fast-CGI - OK OK OK OK OK
Zend - OK OK OK OK OK
HTML OK OK OK OK OK OK
Mod Rewrite - OK OK OK OK OK
Bases de dades Mostrar detalls
MySQL/MaríaDB - - Il·limitades Il·limitades Il·limitades Il·limitades
PostgreSQL - - Il·limitades Il·limitades Il·limitades Il·limitades
Espai per BBDD - - 512 MB 1024 MB 1536 MB 2560 MB
phpMyAdmin / phpPgAdmin - - OK OK OK OK
Còpia de seguretat de BBDD - - OK OK OK OK
Múltiples usuaris MySQL - - OK OK OK OK
Gestió de permisos - - OK OK OK OK
Altres serveis Mostrar detalls
Possibilitat d'ampliació on-line OK OK OK OK OK OK
Alta gratis OK OK OK OK OK OK
Garantia de devolució de 30 dies - OK OK OK OK OK
Assistència tècnica 24/7  OK OK OK OK OK OK
IP dedicada - 12 €/any 12 €/any 12 €/any 12 €/any 12 €/any
Preus desglossats Mostrar detalls
Quota mensual Gratis - - 13,75 € 26,25 € 62,50 €
Quota trimestral Gratis 9,45 € 18,75 € 41,25 € 78,75 € 187,50 €
Quota semestral (10% desc.) Gratis 16,80 € 33,60 € 74,10 € 141,00 € 337,50 €
Quota anual (20% desc.) Gratis 30,00 € 60,00 € 132,00 € 252,00 € 600,00 €