Quina és la meva IP?

A continuació et facilitem la teva adreça IP de connexió a Internet. Si necessites configurar un domini o un subdomini gratis perquè apunti a la teva adreça IP dinàmica, pots fer ús del nostre servei de DNS dinàmic.

La teva adreça IP és:

Què és una IP?

IP (Internet Protocol) és un protocol que permet la comunicació entre dispositius a través de la xarxa. Les adreces IP actuen com a "matrícules" úniques i exclusives assignades a un element quan aquest es connecta a Internet. Aquestes direccions, compostes per quatre blocs de números que oscil·len entre 0 i 255 i estan separats per punts, són específiques per a cada dispositiu en la xarxa.

Les adreces IP poden ser de dos tipus:

Les IP públiques són les adreces numèriques que identifiquen a un dispositiu en la xarxa i que t'assigna el teu proveïdor d'accés a Internet quan et connectes. Generalment, aquestes adreces IP són dinàmiques, és a dir, el teu proveïdor d'Internet les canvia periòdicament o cada vegada que reinicies el teu router.

Les IP privades són el grup d'adreces que identifiquen a un dispositiu dins d'una xarxa local, ja que estan reservades per al seu ús en xarxes internes i privades. Les adreces IP privades són úniques dins de la seva pròpia xarxa, però no en el món.