Tornar

Optimitza la velocitat i el SEO de la teva web amb lazy loading

Optimitza la velocitat i el SEO de la teva web amb lazy loading

Al vast món online, la velocitat de càrrega d’un lloc web s’ha tornat essencial per a oferir una experiència òptima als usuaris. Cada mil·lisegon compta, i un retard pot significar la diferència entre un usuari que roman a la teva web i un que se’n va. Aquí és on entra en joc el lazy loading. Es refereix a la pràctica de carregar elements d’una pàgina web (com a imatges o vídeos) només quan estan a punt de ser visualitzats per l’usuari, en lloc de fer-lo quan la pàgina es carrega inicialment.

En aquest article, et guiarem pas a pas a través dels beneficis i la implementació efectiva d’aquesta tècnica en el teu lloc web. Si estàs buscant optimitzar la velocitat de la teva pàgina i millorar la teva posició als motors de cerca, continua llegint!

Què és el lazy loading?

El lazy loading, també conegut com a “càrrega mandrosa”, és una tècnica d’optimització que busca millorar el rendiment i la velocitat de càrrega de les pàgines web.

En comptes de carregar tots els elements d’una pàgina al mateix temps (el que podria alentir significativament el temps de càrrega, especialment si hi ha molts elements multimèdia), el lazy loading carrega només aquells elements que estan en el camp de visió de l’usuari. A mesura que l’usuari es desplaça per la pàgina, els elements que abans estaven “ocults” comencen a carregar-se just abans d’entrar a la vista.

Tècnicament, s’utilitza JavaScript per monitorar la posició de desplaçament de l’usuari en la pàgina. Quan detecta que un element està a punt de ser visible, dona l’ordre de carregar aquest element. Això evita que es malgasti amplada de banda carregant elements que l’usuari pot ser que mai arribi a veure.

Beneficis del lazy loading

La tècnica del lazy loading ha guanyat molta popularitat en el món del disseny i desenvolupament web, i per bones raons. Aquesta tècnica no sols té avantatges tècnics, sinó que també ofereix beneficis tangibles en termes de rendiment, eficiència i experiència de l’usuari. A continuació, detallem els beneficis clau que pots esperar en implementar el lazy loading a la teva web:

  • Millors temps de càrrega: un dels beneficis més immediats és la notable acceleració en els temps de càrrega de la pàgina. En carregar només el contingut visible inicialment i postergar la resta fins que sigui necessari, s’evita sobrecarregar el navegador de l’usuari. Això és especialment valuós per a les persones amb connexions més lentes o per a aquells que accedeixen al teu lloc des de dispositius mòbils.
  • Menor ús de recursos del servidor: cada vegada que un usuari visita el teu lloc web, el teu servidor ha de treballar per a lliurar tot el contingut sol·licitat. Si carregues tot de cop, especialment en pàgines riques en contingut multimèdia, pots consumir ràpidament els recursos del teu hosting. Amb el lazy loading, el servidor distribueix la càrrega al llarg de la visita de l’usuari, donant com a resultat una menor demanda instantània i una major eficiència general.
  • Experiència dusuari optimitzada: la percepció de l’usuari és essencial. Una pàgina que carrega ràpidament i permet a l’usuari interactuar amb el contingut sense retards crea una experiència més agradable i fluida. El lazy loading garanteix que el contingut es presenti als usuaris de manera efectiva, evitant frustracions per esperes innecessàries.

El lazy loading és més que una simple tècnica d’optimització. Es tracta d’una estratègia que pot transformar la forma en què els visitants interactuen amb el teu contingut, millorar la teva visibilitat en línia i assegurar una operació eficient i sostenible per la teva web.

Per què és important per al SEO?

La velocitat d’una pàgina web s’ha convertit en un component crític no sols per a la satisfacció de l’usuari, sinó també per a la visibilitat en els motors de cerca. Però, com es connecta exactament el lazy loading amb el SEO?

  • Velocitat de la pàgina: des de 2010, Google ha considerat la velocitat de la pàgina com un factor en els seus algorismes de classificació. Si la teva web és lenta, és probable que es vegi relegada en els resultats de cerca. Implementant el lazy loading, pots millorar significativament aquesta mètrica i, en conseqüència, la teva posició als rànquings.
  • Reducció en la tasa de rebot: una major velocitat implica que els visitants romanguin a la web i naveguin per més contingut. Això disminueix la tasa de rebot, un factor que els motors de cerca consideren en classificar les webs.
  • Optimització del rastreig del bot: els rastrejadors com Googlebot, tenen un pressupost de rastreig per cada web. Si una pàgina és lenta i pesada, el bot podria no rastrejar tota la pàgina o podria consumir el pressupost de rastreig ràpidament. El lazy loading garanteix que els rastrejadors consumeixin el contingut de manera eficient, assegurant que les pàgines importants siguin rastrejades i indexades.
  • Adaptabilitat mòbil: atès que l’optimització mòbil és essencial per al SEO, i tenint en compte que molts usuaris mòbils tenen connexions de xarxa menys estables, el lazy loading és especialment valuós. Ajuda a assegurar que els usuaris mòbils tinguin una experiència fluida i que les pàgines es carreguin ràpidament, independentment de les limitacions de la xarxa.

En conclusió, el lazy loading no és només una eina tècnica per accelerar la càrrega d’una pàgina, és també una estratègia integral que beneficia la visibilitat online, l’experiència de l’usuari i l’eficiència operativa del teu lloc web.

Com implementar lazy loading?

Integrar el lazy loading a la teva web pot semblar una tasca tècnica i complexa, però amb les eines i mètodes adequats, pot ser un procés bastant senzill.

No existeix un únic camí per a implementar el lazy loading, i el mètode que triïs dependrà en gran manera de les necessitats específiques del teu lloc i de les teves habilitats tècniques.

  • Ús d’atributs HTML natius: una de les maneres més simples d’implementar el lazy loading és a través de l’ús de l’atribut natiu loading=”lazy” d’HTML. Simplement afegint aquest atribut als teus elements <img> o <iframe>, instrueixes al navegador perquè carregui l’element només quan estigui prop d’entrar a la finestra gràfica.
  • Implementació mitjançant JavaScript/jQuery: si necessites més control sobre el procés o si el teu lloc ja utilitza JavaScript o jQuery, pots optar per implementar el lazy loading mitjançant scripts. Això et permet establir condicions específiques per la càrrega i adaptar el procés a les característiques úniques de la teva web.
  • Ús de plugins: per a aquells que fan servir sistemes de gestió de contingut (CMS) com WordPress, existeixen plugins específics dissenyats per a implementar el lazy loading sense necessitat de codificació manual. Aquests plugins solen oferir una solució “plug and play”, fent que el procés sigui encara més senzill.

Precaucions i millors pràctiques

Mentre que el lazy loading ofereix molts beneficis, és essencial tenir en compte algunes consideracions.

Pel que fa a la compatibilitat del navegador, encara que la majoria dels navegadors moderns admeten lazy loading, és essencial garantir una experiència d’usuari uniforme en tots ells, sobretot si un segment considerable del teu públic s’inclina cap a navegadors més antics.

És vital quan parlem de contingut crític assegurar-nos que els elements essencials per als teus visitants es mostrin immediatament, fins i tot abans que comencin a desplaçar-se per la pàgina. L’objectiu principal del lazy loading és potenciar l’experiència de l’usuari, no complicar-la.

D’altra banda, en termes de SEO i contingut, és fonamental garantir que els motors de cerca puguin rastrejar i indexar adequadament el material que es presenta de forma diferida. Si bé és cert que els principals motors de cerca han avançat significativament en aquesta àrea, sempre és prudent mantenir-se alerta i assegurar-se que tot estigui configurat correctament.

En resum, implementar el lazy loading pot oferir grans beneficis al teu lloc. Però per a aprofitar-ho al màxim, és vital abordar-ho amb una comprensió clara dels seus avantatges, precaucions i millors pràctiques.