Tornar

Entenent i reduint el percentatge de rebot

Entenent i reduint el percentatge de rebot

En el vast univers de l’analítica web, el percentatge de rebot s’ha consolidat com un dels indicadors més reveladors sobre el comportament dels nostres usuaris.

En essència, representa el percentatge de visitants que entren a una pàgina web i es van sense interactuar amb ella ni navegar a una altra pàgina de la mateixa web. Per tant, es pot considerar com un termòmetre que mesura la qualitat de l’experiència de l’usuari i, indirectament, l’eficàcia del nostre contingut i disseny.

En aquest article, abordarem per què és crucial millorar el percentatge de rebot no sols des de la perspectiva de l’usuari, sinó també per a potenciar el nostre posicionament als motors de cerca.

Què és el percentatge de rebot?

El percentatge de rebot es defineix com el percentatge de sessions en les quals l’usuari sol ha vist una pàgina del nostre lloc web, sense realitzar cap altra acció o navegació addicional. És un indicador fonamental en l’analítica web, ja que ens proporciona una visió clara de l’eficàcia de la nostra pàgina en termes de retenció i engagement.

Mentre que el percentatge de rebot se centra en les sessions que comencen i acaben a la mateixa pàgina sense interaccions addicionals, el percentatge de sortida fa referència al percentatge de vegades que una pàgina ha estat l’última en una sessió, independentment de si ha estat l’única pàgina visitada o no.

Encara que el percentatge de rebot i el temps de permanència en pàgina són mètriques diferents, estan intrínsecament relacionades. Un percentatge de rebot alt pot indicar que els visitants no han trobat el que buscaven o que el disseny de la pàgina no és atractiu, la qual cosa podria traduir-se en un temps de permanència baix.

No obstant això, és possible tenir un percentatge de rebot alt i un temps de permanència elevat, la qual cosa suggereix que els usuaris han trobat el contingut valuós, però no han tingut incentius o no han vist raons per explorar altres àrees del lloc.

És essencial analitzar aquestes mètriques en conjunt per obtenir una visió completa del comportament de l’usuari.

Conseqüències d’un alt percentatge de rebot

Un elevat percentatge de rebot pot tenir diverses implicacions, tant per a l’experiència de l’usuari com per al posicionament en cercadors. A continuació, detallem les principals conseqüències:

Impacte en l’experiència de l’usuari

 • Frustració i confusió: si un usuari arriba a una pàgina i ràpidament decideix abandonar-la, és probable que la pàgina no hagi complert amb les seves expectatives o que no hagi pogut trobar la informació o el servei que buscava. Això pot generar frustració i confusió, la qual cosa al seu torn pot deteriorar la imatge i la percepció de la marca.
 • Navegació no intuïtiva: un alt percentatge de rebot pot ser un indicador que l’estructura de navegació del lloc web no és clara o intuïtiva. Si els visitants tenen dificultats per desplaçar-se o trobar el que busquen, és probable que optin per abandonar la web.
 • Disseny no atractiu: el disseny i l’estètica d’una pàgina web juguen un paper fonamental en la retenció de l’usuari. Un disseny obsolet, aclaparador o que no s’adapta correctament a diferents dispositius pot allunyar als visitants.

Impacte en el SEO

 • Percepció de qualitat per als motors de cerca: Google i altres motors de cerca volen oferir als usuaris els resultats més rellevants i de major qualitat possible. Si una web té un alt percentatge de rebot, pot interpretar-se com un senyal que el contingut no és rellevant o útil per als usuaris, la qual cosa podria afectar negativament el seu posicionament en els resultats de cerca.
 • Temps de permanència reduït: un alt percentatge de rebot pot estar relacionada amb un temps de permanència reduït a la pàgina. Els motors de cerca, especialment Google, consideren el temps que els usuaris passen en una pàgina com un indicador del seu valor i rellevància. Per tant, un temps de permanència baix pot impactar l’autoritat i el rànquing de la pàgina.
 • Reducció de les oportunitats de conversió: des d’una perspectiva de SEO orientat a la conversió, si els usuaris abandonen ràpidament una pàgina, les oportunitats que realitzin accions desitjades, com completar un formulari, comprar un producte o subscriure’s a un butlletí, disminueixen significativament.

En resum, un alt percentatge de rebot no sols afecta la percepció i experiència de l’usuari en un lloc web, sinó que també pot tenir serioses repercussions en el posicionament i visibilitat de la pàgina en els motors de cerca. És essencial abordar i millorar aquest indicador per a garantir l’èxit a llarg termini online.

Com mesurar el percentatge de rebot

Entendre com es mesura el percentatge de rebot és fonamental per analitzar i optimitzar l’experiència de l’usuari i, en última instància, el rendiment d’una web. El percentatge de rebot es calcula utilitzant la següent fórmula:

Fórmula percentatge de rebot

És essencial comprendre que aquesta mètrica es refereix a sessions i no a usuaris. Per tant, un mateix usuari podria contribuir amb múltiples rebots si fa diverses visites en les quals només veu una pàgina.

Estàndards acceptables de percentatge de rebot

El percentatge de rebot pot variar significativament segons el tipus de pàgina o la indústria en qüestió. A continuació, es presenten els estàndards típics segons el tipus de pàgina.

Les webs de comerç electrònic solen tenir un percentatge de rebot del 20 % al 45 %. Aquestes webs tenen múltiples pàgines de productes i categories, i sovint, els visitants naveguen per diverses d’elles abans de prendre una decisió de compra. Un percentatge de rebot superior al 45% pot indicar problemes en la navegació, la qualitat de les imatges dels productes, la informació proporcionada o el procés de compra.

Els blogs solen tenir percentatges de rebot més alts, oscil·lant entre el 60 % i el 80 %. Un percentatge de rebot a l’extrem superior d’aquest rang podria indicar problemes amb la qualitat del contingut, la falta de crides a l’acció efectives o problemes de disseny.

Existeixen casos especials, com per exemple, els llocs d’una sola pàgina, els quals presenten un desafiament quan es tracta de mesurar el percentatge de rebot atès que tot el contingut està en una pàgina. Aquests percentatges solen ser molt alts, sovint superant el 80 %. És fonamental avaluar el compromís mitjançant altres mètriques, com el temps de permanència o les interaccions específiques registrades.

Un altre cas especial són les landings o pàgines de destí. Aquestes estan dissenyades amb un propòsit específic en ment, ja sigui perquè els visitants s’inscriguin, descarreguin un recurs o realitzin alguna altra acció. Els percentatges de rebot per a aquestes pàgines oscil·len generalment entre el 40 % i el 75 %. Un percentatge alt podria indicar que l’oferta no és atractiva, que la pàgina no és persuasiva o que el públic objectiu no ha estat ben definit.

Estratègies per reduir el percentatge de rebot

Per optimitzar l’experiència de l’usuari i assegurar que la teva web retingui als visitants, és essencial implementar estratègies efectives. Aquí et presentem algunes tàctiques clau que t’ajudaran a reduir el percentatge de rebot:

 • Focalització en el públic: comença amb un Keyword Research. Aquesta anàlisi et permetrà entendre quins termes utilitzen els teus potencials visitants. Això et facilitarà la creació de continguts rellevants i alineats amb les expectatives i necessitats de la teva audiència.
 • Optimització del rendiment i usabilitat: un lloc ràpid és essencial; i per això la Velocitat de Càrrega ha de ser una prioritat. En aquesta era digital, una web ha de ser amigable amb dispositius mòbils i assegurar una connexió protegida mitjançant SSL. A més, una navegació intuïtiva i un disseny clar són fonamentals perquè els visitants trobin fàcilment el que busquen.
 • Llegibilitat del contingut: el contingut ha de ser accessible. Evita grans blocs de text i potència la inclusió d’elements visuals que enriqueixin l’experiència del lector. L’estructura del contingut ha de ser clara, secundant-se en subtítols, llistes i espais per a facilitar la lectura.
 • Revisió i actualització del contingut: el contingut ha de ser sempre fresc i actualitzat. Les tècniques de copywriting són essencials per a mantenir al lector enganxat i assegurar que el missatge sigui clar i persuasiu.
 • Promoció de la interacció: l’enllaçat intern, oferir posts relacionats al final dels articles i emprar crides a l’acció (CTA) efectives són tàctiques clau per a mantenir als visitants navegant en la teva web.

En resum, reduir el percentatge de rebot requereix una combinació de tècniques d’optimització, contingut d’alta qualitat i estratègies centrades en l’usuari. En posar en pràctica aquestes tàctiques, no sols milloraràs la retenció de visitants, sinó també la satisfacció de l’usuari i, en última instància, les conversions.

Conclusió

El percentatge de rebot és més que un simple número en un informe analític. Es tracta d’un indicador crucial de l’eficàcia amb la qual una web satisfà les expectatives dels seus visitants. Un percentatge de rebot elevat pot assenyalar problemes en el contingut, la usabilitat o la rellevància del lloc per al seu públic objectiu. No obstant això, és essencial no interpretar-la de forma aïllada. Si bé és important esforçar-se per mantenir aquest percentatge el més baix possible, és essencial considerar-lo en el context d’altres mètriques i del tipus específic de lloc web.

Per a web i botigues online, aconseguir un percentatge de rebot pròxim al 40 % es considera un assoliment, encara que sempre hi ha marge de millora. La clau està a oferir una experiència de l’usuari excepcional, continguts de qualitat i una navegació intuïtiva. A mesura que treballem a millorar aquests aspectes, no sols reduirem el percentatge de rebot, sinó que també incrementarem el compromís, la retenció i les conversions.

Recordem sempre que cada visitant és una oportunitat. En entendre i abordar les raons darrere de la seva partida prematura, podem ajustar, adaptar i millorar. D’aquesta manera, assegurem que cada usuari trobi valor en la nostra oferta digital. Per tant, monitorar, analitzar i actuar sobre el percentatge de rebot és essencial per a l’èxit a llarg termini en l’àmbit digital.