Tornar

Seguretat del correu electrònic: SPF, DKIM i DMARC

Seguretat del correu electrònic: SPF, DKIM i DMARC

El correu electrònic és una eina vital a les nostres vides professionals i personals, però també és un blanc freqüent per als ciberdelinqüents. Amb l’augment d’atacs de phishing, malware i suplantació d’identitat, és crucial comptar amb mesures robustes de seguretat.

Aquest article ofereix una guia comprensiva sobre les tecnologies clau per a la protecció del correu electrònic: Sender Policy Framework (SPF), DomainKeys Identified Mail (DKIM) i Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance (DMARC). Aquests protocols són fonamentals per defensar-se contra els atacs més comuns i sofisticats.

SPF – Servidor autoritzat

SPF (Sender Policy Framework) és un sistema de validació de correu electrònic dissenyat per prevenir la suplantació d’identitat. Permet als administradors de dominis especificar quins servidors de correu estan autoritzats per enviar correus en nom del seu domini.

En verificar si els correus provenen d’un servidor autoritzat, SPF ajuda a detectar i bloquejar correus falsificats que podrien ser utilitzats en atacs de phishing o per propagar malware. Millora l’entregabilitat dels correus legítims i protegeix la reputació del domini.

El protocol SPF funciona mitjançant la publicació de registres TXT en el DNS del domini. Aquests registres enumeren els servidors de correu autoritzats. Quan un servidor de correu rep un missatge, verifica el registre SPF del domini del remitent per assegurar-se que el correu prové d’un servidor autoritzat.

Si el servidor de correu del remitent no està a la llista del registre SPF, el missatge pot ser marcat com a sospitós o rebutjat, depenent de les polítiques del servidor receptor.

SPF és un component vital de la seguretat del correu electrònic, proporcionant una sòlida defensa contra diversos tipus d’atacs relacionats amb el correu electrònic.

DKIM – Integritat del missatge

DKIM (DomainKeys Identified Mail) és un mètode d’autenticació de correu electrònic que utilitza la criptografia per verificar que un missatge de correu electrònic no ha estat falsificat o alterat durant el seu enviament.

En verificar l’autenticitat dels correus electrònics, DKIM dificulta que els atacants enviïn correus maliciosos que semblin provenir de dominis legítims. Això redueix significativament el risc d’atacs de phishing i spoofing. També millora la confiança en la comunicació per correu electrònic i protegeix la reputació del domini del remitent.

DKIM utilitza un parell de claus criptogràfiques (una clau pública i una clau privada) per signar els missatges de correu electrònic. La clau privada s’utilitza per signar digitalment els missatges sortints, mentre que la clau pública es publica al DNS del domini del remitent.

Quan un servidor de correu rep un missatge, cerca la clau pública del remitent en el seu DNS i utilitza aquesta clau per verificar la signatura digital del missatge. Si la signatura és vàlida, això indica que el missatge no ha estat alterat des que ha estat enviat i que prové d’un domini autoritzat.

DKIM és una part essencial d’una estratègia de seguretat del correu electrònic completa i efectiva, proporcionant una defensa robusta contra moltes de les amenaces més habituals al món del correu electrònic. Implementar DKIM és un pas crític per a qualsevol organització que busqui millorar la integritat i la seguretat de la seva comunicació per correu electrònic.

DMARC – Validació integrada

DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance) és un protocol d’autenticació de correu electrònic que permet als propietaris de dominis especificar com han de ser gestionats els correus electrònics que no passen les verificacions de SPF i DKIM. Utilitza els resultats de les verificacions de SPF i DKIM per determinar l’autenticitat d’un correu electrònic. Requereix que almenys un dels mètodes d’autenticació (SPF o DKIM) passi i que el missatge coincideixi amb el domini del remitent.

Aquest protocol resol unes certes limitacions de SPF i DKIM, proporcionant instruccions clares als servidors de correu receptor sobre què fer amb els missatges que fallen les verificacions d’autenticació. Això millora la capacitat de prevenir el phishing i la suplantació d’identitat, protegint així tant als remitents com als destinataris de correu electrònic.

Els propietaris de dominis poden definir polítiques als seus registres DMARC que indiquin als servidors receptors com gestionar els correus que no passen les verificacions. Aquestes polítiques poden variar des de no fer res (none), fins a posar en quarantena (quarantine) o fins i tot rebutjar (reject) els correus.

Implementar DMARC és un pas essencial en la protecció del teu domini contra l’abús i la suplantació d’identitat en el correu electrònic. En treballar en conjunt amb SPF i DKIM, DMARC no només millora la seguretat del correu electrònic, sinó que també ajuda a mantenir la integritat i la reputació del teu domini a l’ecosistema del correu electrònic.

Conclusió

En finalitzar el nostre recorregut pel món de la seguretat del correu electrònic centrat en els protocols SPF, DKIM i DMARC, queda clar que la seva implementació és essencial per a qualsevol estratègia de seguretat digital efectiva. Aquests tres pilars, en treballar en conjunt, ofereixen una línia de defensa robusta contra les amenaces més comunes en el correu electrònic, com el phishing i la suplantació d’identitat.

SPF ajuda a verificar la font dels correus electrònics, DKIM assegura la integritat del contingut del missatge, i DMARC combina i enforteix les capacitats de tots dos, proporcionant una política clara sobre com gestionar els correus que no passen aquestes verificacions. La sinergia d’aquests protocols no només millora la seguretat del correu electrònic, sinó que també augmenta la confiança i la reputació dels dominis en les comunicacions digitals.

En resum, SPF, DKIM i DMARC són més que eines; són essencials per a una comunicació segura i de confiança en l’era digital. La seva implementació i gestió adequades són crucials per a qualsevol individu o entitat que valori la seguretat i la integritat en el vast i dinàmic paisatge del correu electrònic.