La teva pàgina parla el teu idioma... i el dels teus usuaris!

Distingeix-te si l'origen o el contingut de la teva web és en gallec i identifica't amb la comunitat lingüística i cultural de Galícia.
Registra el teu domini .gal.

Per què registrar un domini .gal?

Origen galleg

¿La teva pàgina web està relacionada amb Galícia? Utilitza una extensió de domini .gal i millora la seva presència online.

Garantia d'autenticitat

Les pàgines web allotjades sota una extensió de domini .gal han d'estar en gallec o relacionades amb la cultura gallega, fet que garanteix que un .gal "parla en el seu idioma".

Facilitats en la gestió

El domini .gal té una gestió de registre immediata i es pot renovar a qualsevol moment, sense burocràcia afegida.

Et defineix i et situa

Amb l'extensió .gal podràs definir la teva pàgina web dins de la comunitat de Galícia i aconseguir arribar de forma segmentada a un públic específic.

Informació per registrar un domini .gal

Requisits per registrar un domini .gal

  • Les pàgines web allotjades sota una extensió de domini .gal han d'estar en gallec o relacionades amb la cultura gallega.

Aquesta extensió soporta

  • Caràcters IDN
  • Modificació DNS
  • DNSSEC
  • Whois Privacy
  • Bloqueig de transferència