La teva pàgina parla el teu idioma... i el dels teus usuaris!

Distingeix-te si l'origen o el contingut de la teva web és en gallec i identifica't amb la comunitat lingüística i cultural de Galícia.
Registra el teu domini .gal.

Beneficis de registrar dominis .GAL

Origen galleg

¿La teva pàgina web està relacionada amb Galícia? Utilitza una extensió de domini .gal i millora la seva presència online.

Garantia d'autenticitat

Les pàgines web allotjades sota una extensió de domini .gal han d'estar en gallec o relacionades amb la cultura gallega, fet que garanteix que un .gal "parla en el seu idioma".

Facilitats en la gestió

El domini .gal té una gestió de registre immediata i es pot renovar a qualsevol moment, sense burocràcia afegida.

Et defineix i et situa

Amb l'extensió .gal podràs definir la teva pàgina web dins de la comunitat de Galícia i aconseguir arribar de forma segmentada a un públic específic.

Informació per registrar un domini .GAL

Requisits per registrar dominis .GAL

  • Les pàgines web allotjades sota una extensió de domini .gal han d'estar en gallec o relacionades amb la cultura gallega.

Aquesta extensió soporta

  • Caràcters IDN
  • Modificació DNS
  • DNSSEC
  • Whois Privacy
  • Bloqueig de transferència

Per què registrar un domini .GAL?

Què representa un domini .GAL i per què és rellevant per a la meva web?

Registrar un domini .GAL és una forma excel·lent de destacar la teva connexió amb la cultura i l'idioma gallecs. És perfecte per a webs relacionades amb Galícia, tant pel seu origen, contingut o enfocament cultural, permetent-te identificar-te clarament amb la comunitat lingüística i cultural gallega.

Quins són els requisits per registrar un domini .GAL?

Per registrar un domini .GAL, la teva web ha de tenir contingut en llengua gallega o estar relacionada amb la cultura gallega. Això assegura l'autenticitat i rellevància cultural del domini per a les webs que el fan servir.

Quins beneficis ofereix un domini .GAL en termes de gestió i renovació?

El domini .GAL proporciona una gestió de registre immediata i opcions de renovació senzilles i lliures de complicacions burocràtiques, fet que el fa atractiu per als usuaris interessats en una gestió eficaç i fàcil del seu domini.

Com pot un domini .GAL ajudar a enfocar la meva web a un públic específic?

Utilitzar un domini .GAL et permet definir i posicionar la teva web de manera específica dins de la comunitat gallega, arribant de forma segmentada a un públic interessat en l'idioma i la cultura gallega. Aquesta extensió també suporta funcionalitats tècniques com caràcters IDN, modificació DNS, DNSSEC, privacitat WHOIS i bloqueig de transferència, oferint flexibilitat i seguretat.