Tornar

Millores a la seguretat del teu correu per 2024

Millores a la seguretat del teu correu per 2024

En l’anterior blog hem parlat de les mesures de seguretat per al teu correu electrònic, però què passa amb el panorama actual de la seguretat del correu electrònic? Com estan responent gegants tecnològics com Google i Yahoo a aquestes amenaces emergents?

En aquest article, explorarem les últimes tendències i estratègies que estan adoptant les grans empreses per garantir un entorn de correu electrònic més segur i com cdmon s’està preparant per a aquest esdeveniment transcendental.

Estat actual de la seguretat del correu electrònic

A l’era de la informació, on el correu electrònic s’ha convertit en una eina essencial de comunicació i negocis, la seva seguretat és de summa importància. No obstant això, aquest mitjà enfronta constantment nous desafiaments en forma d’amenaces cibernètiques.

Els cibercriminals han evolucionat les seves tàctiques, portant a un augment a les amenaces basades en correus electrònics, com ara atacs de phishing, adjunts carregats de malware i adreces de correu falsificades. Aquests perills representen una seriosa preocupació tant per a individus com per a organitzacions, ja que una única bretxa de seguretat pot tenir conseqüències devastadores.

Reconeixent la magnitud d’aquest problema, Google i Yahoo han pres una postura proactiva. Totes dues empreses, líders en l’àmbit del correu electrònic, estan innovant i adaptant els seus sistemes de seguretat per a combatre de manera més efectiva aquestes amenaces. La col·laboració entre aquests gegants tecnològics és un pas significatiu, ja que junts estan establint nous estàndards i pràctiques per millorar la seguretat del correu electrònic.

Mesures de seguretat avançades de Google

Google, reconegut pel seu lideratge en innovacions tecnològiques, està preparant una sèrie de millores clau en la seguretat del correu electrònic per a Gmail, que s’implementaran aquest 2024. Entre les principals mesures de seguretat que Google planeja introduir, s’inclouen:

 • Protecció avançada contra amenaces: aquesta característica proporciona un escaneig en temps real dels adjunts de correu electrònic i enllaços sospitosos, utilitzant algorismes d’aprenentatge automàtic per identificar correus electrònics maliciosos i phishing de manera més efectiva.
 • Protecció contra phishing i spoofing: la companyia introduirà mecanismes millorats per detectar i bloquejar de manera més efectiva els intents de phishing i suplantació d’identitat. Aquests avanços són crucials per reduir el risc que els usuaris siguin víctimes de correus electrònics enganyosos, un problema persistent en el món del correu electrònic.
 • Xifratge d’extrem a extrem: Google també està planificant implementar el xifratge d’extrem a extrem a Gmail. Aquesta mesura garantirà que només el destinatari previst pugui desxifrar i llegir el correu electrònic, afegint una capa addicional de seguretat a les comunicacions sensibles.
 • Requisits per a remitents de correu massiu: si s’envien més de 5.000 missatges diaris, aquests hauran d’oferir facilitats perquè els usuaris es donin de baixa de correus comercials amb un click i superar un estricte llindar de percentatge de spam. Aquests canvis busquen protegir els usuaris i millorar la fiabilitat del correu electrònic.

Aquestes iniciatives de Google no només milloraran la seguretat del correu electrònic per als usuaris de Gmail, sinó que també establiran un estàndard més alt per a la indústria del correu electrònic en el seu conjunt.

Iniciatives de seguretat de Yahoo

Yahoo, un altre jugador clau en l’àmbit del correu electrònic, està enfortint el seu compromís amb la seguretat dels usuaris a través d’una sèrie d’iniciatives clau. Aquestes iniciatives inclouen:

 • Autenticació de correu electrònic millorada: Yahoo està posant un èmfasi especial en reforçar l’autenticació dels correus electrònics. Això inclou la implementació rigorosa de SPF, DKIM i DMARC, que és fonamental per prevenir la suplantació d’identitat i els atacs basats en el domini.
 • Mesures antiphishing millorades: igual que Google, Yahoo també està invertint en tecnologies d’aprenentatge automàtic i intel·ligència artificial per millorar la seva capacitat de detectar i bloquejar correus electrònics de phishing. Aquestes tecnologies permeten una anàlisi més eficient i precís dels patrons de correu electrònic, la qual cosa ajuda a identificar i filtrar missatges fraudulents abans que arribin als usuaris.
 • Emmagatzematge de correu xifrat: Yahoo està treballant en l’emmagatzematge xifrat de correus electrònics, la qual cosa assegura que els missatges dels usuaris romanguin segurs fins i tot si els servidors es veuen compromesos. Aquesta capa addicional de seguretat protegeix la privacitat i la integritat de les dades dels usuaris.

Les iniciatives de Yahoo no sols reflecteixen un enfocament en la prevenció d’amenaces, sinó també en la construcció d’una infraestructura de correu electrònic més resilient i segura.

Col·laboració per a un entorn de correu electrònic més segur

En un esforç admirable de cooperació, Google i Yahoo estan treballant junts en diverses iniciatives de seguretat per a enfortir la protecció dels usuaris de correu electrònic. Aquesta col·laboració entre dos dels majors proveïdors de serveis de correu electrònic és un pas significatiu cap a un entorn digital més segur i de confiança. Les principals àrees de col·laboració inclouen:

 • Intercanvi de dades d’amenaces en temps real: Google i Yahoo, dos dels majors proveïdors de serveis de correu electrònic, han establert canals de col·laboració per compartir informació sobre amenaces en temps real. En compartir informació, poden millorar la seguretat no només en les seves pròpies plataformes, sinó en tot l’ecosistema del correu electrònic.
 • Seguretat creuada entre plataformes: a més, Google i Yahoo tenen com a objectiu ampliar les seves mesures de seguretat per cobrir no només les seves respectives plataformes, sinó també els correus electrònics enviats i rebuts entre usuaris de Gmail i Yahoo Mail. Això significa que les mesures de seguretat implementades per una empresa també protegiran els usuaris de l’altra, creant així un entorn de correu electrònic més segur i unificat.

Aquestes iniciatives no només beneficien als usuaris dels seus propis serveis, sinó que també estableixen un estàndard més alt per a la seguretat del correu electrònic en tota la indústria. Amb empreses com Google i Yahoo a l’avantguarda, estem veient un enfocament més proactiu i sofisticat en la lluita contra els ciberdelictes relacionats amb el correu electrònic.

Impacte en els usuaris

Les mesures de seguretat anunciades per Google i Yahoo estan destinades a tenir un impacte significatiu en l’experiència dels usuaris de correu electrònic. Aquests canvis, encara que orientats a millorar la seguretat, també comporten ajustos en la forma en què els usuaris interactuen amb els seus serveis de correu electrònic. Vegem com aquests desenvolupaments afectaran els usuaris:

 • Major protecció contra phishing i malware: amb les millores en la detecció i bloqueig d’atacs de phishing i malware, els usuaris poden esperar un entorn de correu electrònic més segur. Això significa una menor probabilitat de ser víctimes de fraus i atacs cibernètics, la qual cosa és especialment important en un context en què els atacs s’estan tornant cada vegada més sofisticats.
 • Experiència d’usuari millorada: la implementació eficaç de SPF, DKIM i DMARC ajuda a disminuir significativament la quantitat de spam i correus electrònics maliciosos que els usuaris reben. Això no només millora l’experiència de l’usuari, sinó que també redueix el risc de caure en estafes o infectar dispositius amb malware.
 • Protecció de la informació: les millores en la seguretat del correu electrònic protegeixen tant la informació personal dels usuaris com les dades confidencials de les empreses, reduint el risc de bretxes de dades i pèrdua d’informació.
 • Possibles inconvenients i ajustos necessaris: aquestes mesures de seguretat poden introduir alguns inconvenients, com requisits d’autenticació més estrictes i procediments de xifratge que podrien requerir una corba d’aprenentatge per a alguns usuaris.
 • Preparació per als canvis: tant els usuaris individuals com les organitzacions hauran de preparar-se per a aquests canvis. Això podria incloure actualitzar software, revisar les configuracions de seguretat dels comptes de correu electrònic i educar-se sobre les noves característiques i com utilitzar-les de manera efectiva.

Preparació de cdmon per als canvis en 2024

Amb l’arribada dels canvis anunciats per Google i Yahoo el 2024, cdmon està prenent mesures proactives per assegurar que els nostres serveis de correu electrònic estiguin completament preparats i actualitzats. Entenem la importància d’adaptar-nos a aquestes noves regulacions per garantir la continuïtat i eficàcia del servei de correu electrònic per als nostres clients. Aquí pots veure com cdmon s’està preparant per a aquest esdeveniment transcendental:

 • Implementació rigorosa de SPF, DKIM i DMARC: ens estem enfocant en la implementació i optimització dels protocols SPF, DKIM i DMARC per garantir que tots els correus enviats i rebuts a través dels nostres servidors siguin autenticats eficaçment, reduint així el risc de suplantació d’identitat i atacs de phishing.
 • Nova funció d’autenticació de correu: a partir de gener de 2024, cdmon introduirà una nova eina que permetrà als nostres clients avaluar i verificar la correcta configuració dels registres SPF, DKIM i DMARC en la DNS dels seus serveis de correu electrònic. Aquesta funcionalitat és essencial per garantir que els correus electrònics enviats des dels nostres servidors compleixin amb els nous estàndards d’autenticació i no siguin marcats com spam o rebutjats pels servidors de destí.
 • Campanya de regularització de registres: del 8 al 20 de gener, cdmon durà a terme una campanya per a regularitzar aquests registres, la qual serà possible només amb els clients que tinguin els servidors DNS administrats a cdmon. Aquesta iniciativa és crucial per ajudar els nostres clients a adaptar-se sense problemes als canvis imminents i assegurar que les seves comunicacions per correu electrònic romanguin segures i de confiança.
 • Millores contínues: addicionalment, estem treballant en diverses accions per complir exhaustivament amb els requisits per al servidor en l’enviament de correus i les seves redireccions, com són els protocols de capçaleres i ARC. Aquestes millores són part del nostre compromís continu amb la seguretat i l’eficiència dels nostres serveis de correu electrònic.
 • Enfocament a la prevenció de spam: per mantenir el prestigi de les IP d’enviament de cdmon, estem prenent mesures actives per evitar l’enviament de spam. Això no només beneficia als nostres clients directes, sinó que també contribueix a la salut general de l’ecosistema de correu electrònic, alineant-nos amb els esforços de la indústria per combatre el correu no desitjat i maliciós.

Entenem que aquests canvis poden generar dubtes o requerir ajustos específics. Per això, el nostre equip de suport estarà disponible per a ajudar als nostres clients en cada pas del procés.

El nostre objectiu és assegurar que els nostres clients gaudeixin d’un servei de correu electrònic no sols compatible amb les noves regulacions, sinó també més segur i eficient.

Conclusió

En concloure aquesta anàlisi exhaustiva sobre la seguretat en el correu electrònic, és evident que estem navegant en una era on la protecció de les nostres comunicacions digitals és més crucial que mai. Les discussions sobre SPF, DKIM, DMARC i les iniciatives de gegants tecnològics com Google i Yahoo han ressaltat no només els desafiaments actuals, sinó també les estratègies efectives per enfrontar-los.

Per a usuaris i empreses com cdmon, estar al dia amb aquestes tecnologies i pràctiques no és només una recomanació, sinó una necessitat. L’adaptació als canvis en 2024 i la implementació proactiva d’aquestes mesures de seguretat seran fonamentals per garantir la integritat i la protecció de les nostres comunicacions electròniques.