Taula de caràcters

A continuació us facilitem una taula amb els caràcters ISO-8859-1.

Llegenda: Hx: Codi hexadecimal Dc: Codi decimal Oc: Codi Octal &#: Nombre o entitat HTML

 
Hx: %20
Dc: 32
Oc: 040
&#:  
!
Hx: %21
Dc: 33
Oc: 041
&#: !
"
Hx: %22
Dc: 34
Oc: 042
&#: "
#
Hx: %23
Dc: 35
Oc: 043
&#: #
$
Hx: %24
Dc: 36
Oc: 044
&#: $
%
Hx: %25
Dc: 37
Oc: 045
&#: %
&
Hx: %26
Dc: 38
Oc: 046
&#: &
'
Hx: %27
Dc: 39
Oc: 047
&#: '
(
Hx: %28
Dc: 40
Oc: 050
&#: (
)
Hx: %29
Dc: 41
Oc: 051
&#: )
*
Hx: %2A
Dc: 42
Oc: 052
&#: *
+
Hx: %2B
Dc: 43
Oc: 053
&#: +
,
Hx: %2C
Dc: 44
Oc: 054
&#: ,
-
Hx: %2D
Dc: 45
Oc: 055
&#: -
.
Hx: %2E
Dc: 46
Oc: 056
&#: .
/
Hx: %2F
Dc: 47
Oc: 057
&#: /
0
Hx: %30
Dc: 48
Oc: 060
&#: 0
1
Hx: %31
Dc: 49
Oc: 061
&#: 1
2
Hx: %32
Dc: 50
Oc: 062
&#: 2
3
Hx: %33
Dc: 51
Oc: 063
&#: 3
4
Hx: %34
Dc: 52
Oc: 064
&#: 4
5
Hx: %35
Dc: 53
Oc: 065
&#: 5
6
Hx: %36
Dc: 54
Oc: 066
&#: 6
7
Hx: %37
Dc: 55
Oc: 067
&#: 7
8
Hx: %38
Dc: 56
Oc: 070
&#: 8
9
Hx: %39
Dc: 57
Oc: 071
&#: 9
:
Hx: %3A
Dc: 58
Oc: 072
&#: :
;
Hx: %3B
Dc: 59
Oc: 073
&#: &#59;
<
Hx: %3C
Dc: 60
Oc: 074
&#: &lt;
=
Hx: %3D
Dc: 61
Oc: 075
&#: &#61;
>
Hx: %3E
Dc: 62
Oc: 076
&#: &gt;
?
Hx: %3F
Dc: 63
Oc: 077
&#: &#63;
@
Hx: %40
Dc: 64
Oc: 0100
&#: &#64;
A
Hx: %41
Dc: 65
Oc: 0101
&#: &#65;
B
Hx: %42
Dc: 66
Oc: 0102
&#: &#66;
C
Hx: %43
Dc: 67
Oc: 0103
&#: &#67;
D
Hx: %44
Dc: 68
Oc: 0104
&#: &#68;
E
Hx: %45
Dc: 69
Oc: 0105
&#: &#69;
F
Hx: %46
Dc: 70
Oc: 0106
&#: &#70;
G
Hx: %47
Dc: 71
Oc: 0107
&#: &#71;
H
Hx: %48
Dc: 72
Oc: 0110
&#: &#72;
I
Hx: %49
Dc: 73
Oc: 0111
&#: &#73;
J
Hx: %4A
Dc: 74
Oc: 0112
&#: &#74;
K
Hx: %4B
Dc: 75
Oc: 0113
&#: &#75;
L
Hx: %4C
Dc: 76
Oc: 0114
&#: &#76;
M
Hx: %4D
Dc: 77
Oc: 0115
&#: &#77;
N
Hx: %4E
Dc: 78
Oc: 0116
&#: &#78;
O
Hx: %4F
Dc: 79
Oc: 0117
&#: &#79;
P
Hx: %50
Dc: 80
Oc: 0120
&#: &#80;
Q
Hx: %51
Dc: 81
Oc: 0121
&#: &#81;
R
Hx: %52
Dc: 82
Oc: 0122
&#: &#82;
S
Hx: %53
Dc: 83
Oc: 0123
&#: &#83;
T
Hx: %54
Dc: 84
Oc: 0124
&#: &#84;
U
Hx: %55
Dc: 85
Oc: 0125
&#: &#85;
V
Hx: %56
Dc: 86
Oc: 0126
&#: &#86;
W
Hx: %57
Dc: 87
Oc: 0127
&#: &#87;
X
Hx: %58
Dc: 88
Oc: 0130
&#: &#88;
Y
Hx: %59
Dc: 89
Oc: 0131
&#: &#89;
Z
Hx: %5A
Dc: 90
Oc: 0132
&#: &#90;
[
Hx: %5B
Dc: 91
Oc: 0133
&#: &#91;
\
Hx: %5C
Dc: 92
Oc: 0134
&#: &#92;
]
Hx: %5D
Dc: 93
Oc: 0135
&#: &#93;
^
Hx: %5E
Dc: 94
Oc: 0136
&#: &#94;
_
Hx: %5F
Dc: 95
Oc: 0137
&#: &#95;
`
Hx: %60
Dc: 96
Oc: 0140
&#: &#96;
a
Hx: %61
Dc: 97
Oc: 0141
&#: &#97;
b
Hx: %62
Dc: 98
Oc: 0142
&#: &#98;
c
Hx: %63
Dc: 99
Oc: 0143
&#: &#99;
d
Hx: %64
Dc: 100
Oc: 0144
&#: &#100;
e
Hx: %65
Dc: 101
Oc: 0145
&#: &#101;
f
Hx: %66
Dc: 102
Oc: 0146
&#: &#102;
g
Hx: %67
Dc: 103
Oc: 0147
&#: &#103;
h
Hx: %68
Dc: 104
Oc: 0150
&#: &#104;
i
Hx: %69
Dc: 105
Oc: 0151
&#: &#105;
j
Hx: %6A
Dc: 106
Oc: 0152
&#: &#106;
k
Hx: %6B
Dc: 107
Oc: 0153
&#: &#107;
l
Hx: %6C
Dc: 108
Oc: 0154
&#: &#108;
m
Hx: %6D
Dc: 109
Oc: 0155
&#: &#109;
n
Hx: %6E
Dc: 110
Oc: 0156
&#: &#110;
o
Hx: %6F
Dc: 111
Oc: 0157
&#: &#111;
p
Hx: %70
Dc: 112
Oc: 0160
&#: &#112;
q
Hx: %71
Dc: 113
Oc: 0161
&#: &#113;
r
Hx: %72
Dc: 114
Oc: 0162
&#: &#114;
s
Hx: %73
Dc: 115
Oc: 0163
&#: &#115;
t
Hx: %74
Dc: 116
Oc: 0164
&#: &#116;
u
Hx: %75
Dc: 117
Oc: 0165
&#: &#117;
v
Hx: %76
Dc: 118
Oc: 0166
&#: &#118;
w
Hx: %77
Dc: 119
Oc: 0167
&#: &#119;
x
Hx: %78
Dc: 120
Oc: 0170
&#: &#120;
y
Hx: %79
Dc: 121
Oc: 0171
&#: &#121;
z
Hx: %7A
Dc: 122
Oc: 0172
&#: &#122;
{
Hx: %7B
Dc: 123
Oc: 0173
&#: &#123;
|
Hx: %7C
Dc: 124
Oc: 0174
&#: &#124;
}
Hx: %7D
Dc: 125
Oc: 0175
&#: &#125;
~
Hx: %7E
Dc: 126
Oc: 0176
&#: &#126;

Hx: %7F
Dc: 127
Oc: 0177
&#: &#127;
€
Hx: %80
Dc: 128
Oc: 0200
&#: &#128;

Hx: %81
Dc: 129
Oc: 0201
&#: &#129;
‚
Hx: %82
Dc: 130
Oc: 0202
&#: &#130;
ƒ
Hx: %83
Dc: 131
Oc: 0203
&#: &#131;
„
Hx: %84
Dc: 132
Oc: 0204
&#: &#132;
…
Hx: %85
Dc: 133
Oc: 0205
&#: &#133;
†
Hx: %86
Dc: 134
Oc: 0206
&#: &#134;
‡
Hx: %87
Dc: 135
Oc: 0207
&#: &#135;
ˆ
Hx: %88
Dc: 136
Oc: 0210
&#: &#136;
‰
Hx: %89
Dc: 137
Oc: 0211
&#: &#137;
Š
Hx: %8A
Dc: 138
Oc: 0212
&#: &#138;
‹
Hx: %8B
Dc: 139
Oc: 0213
&#: &#139;
Œ
Hx: %8C
Dc: 140
Oc: 0214
&#: &#140;

Hx: %8D
Dc: 141
Oc: 0215
&#: &#141;
Ž
Hx: %8E
Dc: 142
Oc: 0216
&#: &#142;

Hx: %8F
Dc: 143
Oc: 0217
&#: &#143;

Hx: %90
Dc: 144
Oc: 0220
&#: &#144;
‘
Hx: %91
Dc: 145
Oc: 0221
&#: &#145;
’
Hx: %92
Dc: 146
Oc: 0222
&#: &#146;
“
Hx: %93
Dc: 147
Oc: 0223
&#: &#147;
”
Hx: %94
Dc: 148
Oc: 0224
&#: &#148;
•
Hx: %95
Dc: 149
Oc: 0225
&#: &#149;
–
Hx: %96
Dc: 150
Oc: 0226
&#: &#150;
—
Hx: %97
Dc: 151
Oc: 0227
&#: &#151;
˜
Hx: %98
Dc: 152
Oc: 0230
&#: &#152;
™
Hx: %99
Dc: 153
Oc: 0231
&#: &#153;
š
Hx: %9A
Dc: 154
Oc: 0232
&#: &#154;
›
Hx: %9B
Dc: 155
Oc: 0233
&#: &#155;
œ
Hx: %9C
Dc: 156
Oc: 0234
&#: &#156;

Hx: %9D
Dc: 157
Oc: 0235
&#: &#157;
ž
Hx: %9E
Dc: 158
Oc: 0236
&#: &#158;
Ÿ
Hx: %9F
Dc: 159
Oc: 0237
&#: &#159;
 
Hx: %A0
Dc: 160
Oc: 0240
&#: &nbsp;
¡
Hx: %A1
Dc: 161
Oc: 0241
&#: &iexcl;
¢
Hx: %A2
Dc: 162
Oc: 0242
&#: &cent;
£
Hx: %A3
Dc: 163
Oc: 0243
&#: &pound;
¤
Hx: %A4
Dc: 164
Oc: 0244
&#: &curren;
¥
Hx: %A5
Dc: 165
Oc: 0245
&#: &yen;
¦
Hx: %A6
Dc: 166
Oc: 0246
&#: &brvbar;
§
Hx: %A7
Dc: 167
Oc: 0247
&#: &sect;
¨
Hx: %A8
Dc: 168
Oc: 0250
&#: &uml;
©
Hx: %A9
Dc: 169
Oc: 0251
&#: &copy;
ª
Hx: %AA
Dc: 170
Oc: 0252
&#: &ordf;
«
Hx: %AB
Dc: 171
Oc: 0253
&#: &laquo;
¬
Hx: %AC
Dc: 172
Oc: 0254
&#: &not;
­
Hx: %AD
Dc: 173
Oc: 0255
&#: &shy;
®
Hx: %AE
Dc: 174
Oc: 0256
&#: &reg;
¯
Hx: %AF
Dc: 175
Oc: 0257
&#: &macr;
°
Hx: %B0
Dc: 176
Oc: 0260
&#: &deg;
±
Hx: %B1
Dc: 177
Oc: 0261
&#: &plusmn;
²
Hx: %B2
Dc: 178
Oc: 0262
&#: &sup2;
³
Hx: %B3
Dc: 179
Oc: 0263
&#: &sup3;
´
Hx: %B4
Dc: 180
Oc: 0264
&#: &acute;
µ
Hx: %B5
Dc: 181
Oc: 0265
&#: &micro;
Hx: %B6
Dc: 182
Oc: 0266
&#: &para;
·
Hx: %B7
Dc: 183
Oc: 0267
&#: &middot;
¸
Hx: %B8
Dc: 184
Oc: 0270
&#: &cedil;
¹
Hx: %B9
Dc: 185
Oc: 0271
&#: &sup1;
º
Hx: %BA
Dc: 186
Oc: 0272
&#: &ordm;
»
Hx: %BB
Dc: 187
Oc: 0273
&#: &raquo;
¼
Hx: %BC
Dc: 188
Oc: 0274
&#: &frac14;
½
Hx: %BD
Dc: 189
Oc: 0275
&#: &frac12;
¾
Hx: %BE
Dc: 190
Oc: 0276
&#: &frac34;
¿
Hx: %BF
Dc: 191
Oc: 0277
&#: &iquest;
À
Hx: %C0
Dc: 192
Oc: 0300
&#: &Agrave;
Á
Hx: %C1
Dc: 193
Oc: 0301
&#: &Aacute;
Â
Hx: %C2
Dc: 194
Oc: 0302
&#: &Acirc;
Ã
Hx: %C3
Dc: 195
Oc: 0303
&#: &Atilde;
Ä
Hx: %C4
Dc: 196
Oc: 0304
&#: &Auml;
Å
Hx: %C5
Dc: 197
Oc: 0305
&#: &Aring;
Æ
Hx: %C6
Dc: 198
Oc: 0306
&#: &AElig;
Ç
Hx: %C7
Dc: 199
Oc: 0307
&#: &Ccedil;
È
Hx: %C8
Dc: 200
Oc: 0310
&#: &Egrave;
É
Hx: %C9
Dc: 201
Oc: 0311
&#: &Eacute;
Ê
Hx: %CA
Dc: 202
Oc: 0312
&#: &Ecirc;
Ë
Hx: %CB
Dc: 203
Oc: 0313
&#: &Euml;
Ì
Hx: %CC
Dc: 204
Oc: 0314
&#: &Igrave;
Í
Hx: %CD
Dc: 205
Oc: 0315
&#: &Iacute;
Î
Hx: %CE
Dc: 206
Oc: 0316
&#: &Icirc;
Ï
Hx: %CF
Dc: 207
Oc: 0317
&#: &Iuml;
Ð
Hx: %D0
Dc: 208
Oc: 0320
&#: &ETH;
Ñ
Hx: %D1
Dc: 209
Oc: 0321
&#: &Ntilde;
Ò
Hx: %D2
Dc: 210
Oc: 0322
&#: &Ograve;
Ó
Hx: %D3
Dc: 211
Oc: 0323
&#: &Oacute;
Ô
Hx: %D4
Dc: 212
Oc: 0324
&#: &Ocirc;
Õ
Hx: %D5
Dc: 213
Oc: 0325
&#: &Otilde;
Ö
Hx: %D6
Dc: 214
Oc: 0326
&#: &Ouml;
×
Hx: %D7
Dc: 215
Oc: 0327
&#: &times;
Ø
Hx: %D8
Dc: 216
Oc: 0330
&#: &Oslash;
Ù
Hx: %D9
Dc: 217
Oc: 0331
&#: &Ugrave;
Ú
Hx: %DA
Dc: 218
Oc: 0332
&#: &Uacute;
Û
Hx: %DB
Dc: 219
Oc: 0333
&#: &Ucirc;
Ü
Hx: %DC
Dc: 220
Oc: 0334
&#: &Uuml;
Ý
Hx: %DD
Dc: 221
Oc: 0335
&#: &Yacute;
Þ
Hx: %DE
Dc: 222
Oc: 0336
&#: &THORN;
ß
Hx: %DF
Dc: 223
Oc: 0337
&#: &szlig;
à
Hx: %E0
Dc: 224
Oc: 0340
&#: &agrave;
á
Hx: %E1
Dc: 225
Oc: 0341
&#: &aacute;
â
Hx: %E2
Dc: 226
Oc: 0342
&#: &acirc;
ã
Hx: %E3
Dc: 227
Oc: 0343
&#: &atilde;
ä
Hx: %E4
Dc: 228
Oc: 0344
&#: &auml;
å
Hx: %E5
Dc: 229
Oc: 0345
&#: &aring;
æ
Hx: %E6
Dc: 230
Oc: 0346
&#: &aelig;
ç
Hx: %E7
Dc: 231
Oc: 0347
&#: &ccedil;
è
Hx: %E8
Dc: 232
Oc: 0350
&#: &egrave;
é
Hx: %E9
Dc: 233
Oc: 0351
&#: &eacute;
ê
Hx: %EA
Dc: 234
Oc: 0352
&#: &ecirc;
ë
Hx: %EB
Dc: 235
Oc: 0353
&#: &euml;
ì
Hx: %EC
Dc: 236
Oc: 0354
&#: &igrave;
í
Hx: %ED
Dc: 237
Oc: 0355
&#: &iacute;
î
Hx: %EE
Dc: 238
Oc: 0356
&#: &icirc;
ï
Hx: %EF
Dc: 239
Oc: 0357
&#: &iuml;
ð
Hx: %F0
Dc: 240
Oc: 0360
&#: &eth;
ñ
Hx: %F1
Dc: 241
Oc: 0361
&#: &ntilde;
ò
Hx: %F2
Dc: 242
Oc: 0362
&#: &ograve;
ó
Hx: %F3
Dc: 243
Oc: 0363
&#: &oacute;
ô
Hx: %F4
Dc: 244
Oc: 0364
&#: &ocirc;
õ
Hx: %F5
Dc: 245
Oc: 0365
&#: &otilde;
ö
Hx: %F6
Dc: 246
Oc: 0366
&#: &ouml;
÷
Hx: %F7
Dc: 247
Oc: 0367
&#: &divide;
ø
Hx: %F8
Dc: 248
Oc: 0370
&#: &oslash;
ù
Hx: %F9
Dc: 249
Oc: 0371
&#: &ugrave;
ú
Hx: %FA
Dc: 250
Oc: 0372
&#: &uacute;
û
Hx: %FB
Dc: 251
Oc: 0373
&#: &ucirc;
ü
Hx: %FC
Dc: 252
Oc: 0374
&#: &uuml;
ý
Hx: %FD
Dc: 253
Oc: 0375
&#: &yacute;
þ
Hx: %FE
Dc: 254
Oc: 0376
&#: &thorn;
ÿ
Hx: %FF
Dc: 255
Oc: 0377
&#: &yuml;

Raons per unir-te a cdmon

Experiència

Al teu costat des de 2002 recolzant els teus projectes. Aconsegueix els millors resultats! Partners líders del sector ens avalen.

Innovació

Actualitzem constantment els nostres productes. Aconsegueix el servei amb la tecnologia més avançada del mercat.

Empatia

Estem amb tu 365 dies a l’any 24h al dia. Tant si ets expert com si estàs començant, pots comptar amb un destacat i expert equip tècnic que respondrà en català, castellà i anglès.

Solidaritat

Amb el nostre programa de responsabilitat social, patrocinem el hosting de més de 500 projectes amb la principal finalitat de potenciar la creativitat a internet.