A túa páxina fala o teu idioma... e o dos teus usuarios!

Distínguete se a túa orixe ou o contido da túa web é en galego e identifícate coa comunidade lingüística e cultural de Galicia.
Rexistra o teu dominio .gal.

Beneficios de registrar dominios .gal

Orixe galega

A túa páxina web está relacionada con Galicia? Utiliza unha extensión de dominio .gal e mellora a súa presenza online.

Garantía de autenticidade

As páxinas web aloxadas baixo unha extensión de dominio .gal deben estar en lingua galega ou relacionadas coa cultura desta comunidade, o cal garante que un .gal "fala no seu idioma".

Facilidades na xestión

O dominio .gal ten unha xestión de rexistro inmediata e pódese renovar en calquera momento, sen burocracia engadida.

Defínete e sitúate

Coa extensión .gal poderás definir a túa páxina web dentro da comunidade de Galicia e lograr chegar de xeito segmentado a un público específico.

Information for registering a .GAL domain

Requirements for registering a .GAL domain

  • As páxinas web aloxadas baixo unha extensión de dominio .gal deben estar en lingua galega ou relacionadas coa cultura galega.

This extension supports

  • Caracteres IDN
  • Modificación DNS
  • DNSSEC
  • Whois Privacy
  • Bloqueo de transferencia